Οδηγίες:
Πατήστε το κουμπί "Δείξε μου παραδείγματα".
Με κάθε πάτημα του κουμπιού εμφανίζεται αυτόματα ένα νέο σύνολο παραδειγμάτων.